dienstverlening

Proces Management

 

Als procesmanager heb ik ervaring met het analyseren, verbeteren en documenteren van processen. Door een scherpe en zorgvuldige analyse af te zetten tegen interne factoren als bijv. cultuur, beschikbare competenties, systemen en externe factoren als klantverwachtingen, marktontwikkelingen, wet & regelgeving, kom je gezamenlijk met de organisatie tot de beste inrichting van de processen en organisatiestructuur.

Voorbeelden

Analyseren en optimaliseren van processen o.b.v. diverse methodieken, bijv. LEAN, ISO 9001 / ISO 14001, ITIL, BPM, VCA, 5S

Opzetten van nieuwe afdeling, inclusief overlegstructuur, processen, functieprofielen, afstemming andere afdelingen

Begeleiden, coördineren en uitwerken van Brown Paper Sessies en andere LEAN tools

Uitwerken van handboeken (flowcharts, procesbeschrijvingen, werkinstructie, autorisaties)

Projectmanagement m.b.t. (her)certificering van ISO 9001 / ISO 14001 / VCA / SCL

Uitvoeren van interne audits, trainen van interne auditoren