dienstverlening

service management

 

Service is veel minder conjunctuur gevoelig dan verkoop en wanneer service goed ingericht is, zal service sterk bijdragen aan de bedrijfsresultaten en mogelijk als eigen P&L kunnen worden ingericht. Bovendien is een goed functionerende service afdeling een voorwaarde om klanten aan een organisatie te binden en daarmee de relatie voor de toekomst te borgen.

Heeft u uw afspraken omtrent service goed geregeld, dan verhoogt u uw klanttevredenheid en klantloyaliteit.

Voorbeelden

Opstellen of implementeren van service level agreement voor grote(re) projecten

Uitwerken van servicedienstverlening t.b.v. van aanbestedingen

Contractmanagement, beoordelen van uw contractenportefeuille, optimaliseren van de toegevoegde waarde

Opstellen van standaarddocumenten voor de dienstverlening (contracten, offertes, SLA’s)

Optimaliseren van de serviceprocessen, van bijv. planning, bewaking restpunten, oplevering

Uitwerken en implementeren van nieuwe diensten